Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020
Spreiing av husdyrgjødsel med slange og bom

Satsar for regionale miljøtilskot i jordbruket 2020

Fylkesmannen i Innlandet har i samråd med fylkeslaga i Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget fastsett førebelse satsar for årets RMP-tiltak. Mange av satsane er vidareført frå 2019.

Rettleiar kjem rundt 1. juli og søknadsfristen er 15. oktober.

Les meir hos Fylkesmannen i Innlandet.