Ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet

Ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet

Landbruks- og matdepartementet har 9. juni fastsatt en ny midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020. Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Les hele saken hos Landbruks- og matdepartementet.

Har du spørsmål ta kontakt med landbrukskontoret.