Regionalt miljøtilskudd – tiltak i vekstsesongen
Pløying

Regionalt miljøtilskudd – tiltak i vekstsesongen

Tilskudd fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) kan du søke om til høsten (15. oktober), men allerede nå er det en del viktige ting å tenke på for å få tilskudd, for eksempel hvordan du sprer husdyrgjødsel. Les saken hos Fylkesmannen i Innlandet