Kurs i oppal av planter – påmeldingsfrist 4. mai

Kurs i oppal av planter – påmeldingsfrist 4. mai

KURSTILBUD – GRØNNSAKER og BÆR (og litt om frukt)

Inntil koronarestriksjonene lempes ytterligere tilbyr Norsk Landbruksrådgiving Innlandet fagkurs i ulike tema innen produksjon av frukt/bær og grønnsaker på nett via Teams. Dyrking av bær (og litt frukt) blir tema på egne kurs.

Første kurset i grønnsaker som tilbys blir med tema Oppal av planter.

Senere vil det bli kurs om:

  • Vekstskifte
  • Planlegging av markedshage
  • Marked og omsetning
  • Bær (og litt frukt) 

Vi håper at det i sommer og høst kan arrangeres møter ute hos aktive produsenter, f.eks i grupper på maks. 15 stk. På disse markvandringene vil tema som ugras og skadegjørere og høsting og lagring være hovedtema.

Teams-kurs vil gjennomføres ved at deltakerne får tilsendt en plansjeserie på e-post som skal gjennomgås først. Det er en video på ca. en time med lyd som du ev. kan spille av flere ganger akkurat når det passer deg. Forutsetningen for å delta i kursene er at du har en PC.
Etter videoavspillinga vil du få invitasjon til et Teamsmøte der rådgiver/produsent vil lede møtet og svare på spørsmål i Chat i Teams.

Påmelding
For å bli med må du gi tilbakemelding til Jan-Erik Mæhlum på e-post jem@nlr.no hvis du ønsker å delta på kurset Oppal av planter. Frist er mandag 4. mai.

Vi ønsker også tilbakemelding fra de som heller vil delta på kurs i andre temaer: Vekstskifte/planlegging av markedshage/marked og omsetning eller bær (og litt frukt).
Gi også beskjed om du har anledning til å bli med på Teamsmøte på dagtid eller kveldstid. Dato for møtet kommer når påmeldingen er klar.

Det første kurset, Oppal av planter, koster kr 100. Vi satser på at de fleste vil bli med på hele kursopplegget, så fakturering blir ikke gjort før grønnsakssesongen er over.😊

Lukk meny