Klimakalkulatoren er tatt i bruk

Klimakalkulatoren er tatt i bruk

Klimakalkulatoren er eit verkty som reknar ut klimagassutslipp på den einskilde gard. Kalkulatoren blir no prøvd ut, og det er samvirket Klimasmart landbruk som står bak. 

Les meir hos Norsk Landbruksrådgivning.