Jordbruksavtale 2020-2021 er i havn etter forenkla forhandlinger

Jordbruksavtale 2020-2021 er i havn etter forenkla forhandlinger

Staten og partane i jordbruket er samde om ei avtale etter å ha gjennomført forenkla forhandlingar, på grunn av koronasituasjonen. Les meir om jordbruksavtala hos:
Regjeringa
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og småbrukarlag