Informasjon om kadaverhåndtering
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Informasjon om kadaverhåndtering

Mattilsynet informerer om kadaverhåndteringer. Bakgrunnen er at de i det siste har blitt kjent med flere tilfeller i Midt-Gudbrandsdal der grisekadaver er lagt ut som åte til åtejakt. Pga. risikoen for spredning av sykdom, er det ikke tillatt å bruke kadaver fra
produksjonsdyr som åte. Alle kadaver fra selvdøde eller avlivede produksjonsdyr skal leveres til Norsk Protein.

Mattilsynet har i et brev til alle registrerte eiere av gris i Sør-Fron og Ringebu informert om regelverket rundt bruk av åte på jakt, og håper at det kan bidra til å oppklare eventuelle misforståelser og å sikre åtejakt med minst mulig risiko for smittespredning. Her er hovedpunktene:

1) Ordinært jaktavfall fra egen jakt kan legges ut som åte i samme jaktområde uten nærmere beskjed til Mattilsynet, forutsatt at det er tatt CWD prøve og sykdommen ikke er påvist. Fallvilt som blir håndtert/ flyttet av Statens vegvesen, Bane NOR eller kommunen kan ikke legges ut som åte, og skal leveres for destruering på godkjent mottak.

2) Ved bruk av annen åte må bruker registrere seg hos Mattilsynet:
• mattilsynet.no/ skjema. Altinn.
• Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet.
• Aktivitet: Biprodukter – spesielle brukere.
• Produksjonsform: Bruk til ville dyr, der kjøttet ikke er beregnet til konsum (UWILD).

Hvilket materiale kan brukes:
• Slakteavfall fra dyr (storfe, småfe, hest) som er slaktet på slakteri og godkjent til å brukes som mat. NB! Ikke gris pga. svinepest. Det må være kategori 3 materiale som godkjente brystorganer eller annet slakteavskjær. Ikke hode eller ryggmarg fra drøvtyggere.
• Tidligere næringsmidler som en velger at likevel ikke skal brukes som mat (f.eks. varer fra
ferskvaredisk/ butikk).
• Det er ikke tillatt å legge ut kadaver av produksjonsdyr.

3) Krav til åtestasjon:
• Ikke tilgang for produksjonsdyr,
• Ikke til hinder for turgåere eller andre.
• Opprydding etter avsluttet jakt.