Fare for flom, sikker lagring av rundballer og rydding av plast
rundballar

Fare for flom, sikker lagring av rundballer og rydding av plast

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) har sendt ut følgende melding til gårdbrukere i Ringebu og Sør-Fron:

Med bakgrunn i store snømengder i fjellet og derav varsel fra NVE om stor flomfare i vår, ønsker Sør-Fron kommune å oppfordre gårdbrukere som har rundballer i tilknytning til Lågen med sideelver i Sør-Fron og Ringebu kommuner om å fjerne disse for å hindre at de blir tatt av en eventuell flom. Samtidig ønsker kommunen også å benytte anledningen til å gi ros – plastryddeaksjonen i 2019 viste at bare en liten andel av innsamlet plast var fra landbruket. Vi håper det fortsetter slik! 

I tillegg kommer MGL med følgende oppfordring:
I forbindelse med snøsmeltingen nå kommer det fram remser av rundballplast, og landbrukskontoret håper at folk tar en dugnad og plukker dem opp før vinden tar dem.