Viktig melding frå landbrukskontora pr. 13. mars
Koronavirus

Viktig melding frå landbrukskontora pr. 13. mars

Landbrukskontoret i Nord-Fron ber om at berre dei som må ha hjelp oppsøker kontoret fysisk.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ber om at dei som må kome for å få hjelp ringer og gjer avtale. På Sør-Fron kommune er nå dørene stengd for besøk, men landbrukskontoret har ei telefonliste hengjande ved inngangsdøra. Ring Ragnhild Sperstad for avtale, tlf. nr. 61 29 92 52!

Både landbrukskontora, Mattilsynet, veterinærtenesten og avløysarkontor jobbar med beredskapen i landbruket. Meir informasjon kjem i neste veke. I ein situasjon der talet på personar som er smitta av koronavirus aukar, oppmodar landbrukskontora alle husdyrbrukarar om å planlegge for ein framtidig situasjon der den som har ansvar for husdyrstellet blir sjuk.

Aktuelle linkar:

Norges Bondelag
råd
kva har du rett på

Ringebu kommune

Sør-Fron kommune 

Nord-Fron kommune