Frist 15. mars for å søke tilskudd fra utviklingsfondet i Sør-Fron
Beite som er rydda (foto: Ragnhild Sperstad)

Frist 15. mars for å søke tilskudd fra utviklingsfondet i Sør-Fron

I Sør-Fron kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak. Under finner du søknadsskjema for de ulike tiltakene:

  1. Tilskudd til kjøp av mjølkekvote
  2. Tilskudd til mjølkeproduksjon på seter
  3. Tilskudd til nydyrking
  4. Tilskudd til rydding av nytt innmarksbeite

Kriterier for søknadene finner du HER.

Søknadsfristen er 15. mars, og søknaden sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor på papir.