Frist 15. mars for å søke tilskudd fra utviklingsfondet i Ringebu

Frist 15. mars for å søke tilskudd fra utviklingsfondet i Ringebu

I Ringebu kommune kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak. 

Søknadsfristen er 15. mars, og søknaden sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor på papir.

Under finner du søknadsskjema for de ulike tiltakene:

 

1. Kjøp av mjølkekvote

2. Nydyrking

3. Rydding av innmarksbeite

4. Setring