Hugs å søke produksjonstilskot innan 15. mars!
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Hugs å søke produksjonstilskot innan 15. mars!

Hugs søknadsfrist for produksjonstilskudd 15. mars, og sjekk at du har mottatt kvittering for innsendt søknad i Altinn.

Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søke om tilskot i mars. I søknaden fører du opp talet dyr du disponerer per 1. mars (teljedato). Det er kommunen som handsamar alle søknadar og som svarar på spørsmål om produksjonstilskot.

Om du berre driv med planteproduksjon, eller berre har bifolk, skal du ikkje søke før ved del 2 av søknaden (med frist 15. oktober).

Les meir hos Landbruksdirektoratet.

Lukk meny