SMIL-ordningen i Ringebu og Sør-Fron for perioden 2020 – 2023
Kulturlandskap

SMIL-ordningen i Ringebu og Sør-Fron for perioden 2020 – 2023

Tiltaksstrategien og retningslinjer for SMIL-ordningen er nå revidert. SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har revidert tiltaksstrategien.

Hvem kan søke?
For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. For å kunne motta tilskudd etter forskriften, må foretaket som mottar tilskudd være registrert i Enhetsregisteret. Bestemmelsen oppstiller ingen regler om organisasjonsform, utover at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret. Nytt i år er at personer som disponerer en landbrukseiendom også kan søke.

Søknadsfrist
15. mars 2020

Gå rett til søknadsskjema i Altinn.

Les tiltaksstrategi og retningslinjer under: