Tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Fron og Ringebu 2020-2023
Foto: Yngve Rekdal, NIBIO

Tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Fron og Ringebu 2020-2023

Som en del av kommunereformen har kommunene fra 1.1.2020 fått overført ansvaret fra Fylkesmannen for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder.  Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har utarbeidet lokale retningslinjer for kommunene Ringebu og Sør-Fron. 

Søknadsfrist er 15. mars. Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema gjennom ID-porten/Altinn.