Regionmøter med tema rovvilt og beitedyr
Sau på Venabygdsfjellet (foto: Fride Gunn Rudi)

Regionmøter med tema rovvilt og beitedyr

Fylkesmannen i Innlandet har gjennomført regionale møter i regionene i Oppland med tema rovvilt og beitedyr. Disse møtene har blitt holdt hvert år i mange år. Målet er å dele erfaring fra forrige beitesesong og planlegge kommende sesong.

Du kan lese mer om møtene hos Fylkesmannen i Innlandet.