Søknadsfrist 1. mars for “voksenagronom” på Storsteigen
Storsteigen

Søknadsfrist 1. mars for “voksenagronom” på Storsteigen

Hvis du skal overta gård, og ikke har landbruksutdanning, så finnes det tilbud om agronomutdanning for voksne ved Storsteigen videregående skole i Alvdal.  Målgruppe er den voksne eleven over 25 år, og som trenger agronomutdanning fordi det er aktuelt å drive gårdsbruk, arbeide som avløser, landbruksvikar eller annet praktisk landbruksarbeid. Det kan også være et tilbud for å få den nødvendige yrkesfaglige utdanningen for senere å søke for eksempel fagskolen på Storsteigen som har opptak i august 2021. 

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger i halvåret over to år, og har arbeidskrav i mellom samlingene som er nettstøttet. Samlingen går over to dager, fredag og lørdag. Elevene setter stor pris på å møtes for å drøfte problemstillinger eller dele erfaringer. De bygger et godt faglig fellesskap gjennom disse to årene som mange har tatt med seg videre. 

Kunnskap er en suksessfaktor for å lykkes, og landbruket har blitt en sektor som krever mye kunnskap. Søknadsfristen er 1. mars 2020. Gå inn på www.vigo.no for å søke.

Informasjon om “voksenagronom”-tilbudet ved Storsteigen ser du her:

Det finnes også et tilbud om “voksenagronom” på Lena-Valle videregående. Søknadsfristen her er 15. mai.

Lukk meny