Eiere av landbrukseiendommer kan nå søke SMIL-midler
Gamalt hus

Eiere av landbrukseiendommer kan nå søke SMIL-midler

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Les hele saken hos Fylkesmannen i Innlandet.