Beitebruksplan for Ringebu er vedtatt
Beitebruksplan

Beitebruksplan for Ringebu er vedtatt

Beitebruksplanen skal synlegjere arealinteressene til beitebruken i utmarka i Ringebu og dei utfordringane beitebruken kan ha. Det er viktig for kommunen å ha ein beitebruksplan slik at det blir tatt omsyn til beitebruken blant anna i samband med hytteutbygging. På denne måten kan vi ta vare på ressursane i utmarka for framtida.

Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 vart vedtatt av Ringebu kommunestyre  den 17.12.2019 i K-sak 122/19. Planen kan du lese under.