Utlegging av åte – ny forskrift frå 1. januar 2020

Utlegging av åte – ny forskrift frå 1. januar 2020

Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift trer i kraft 1. januar 2020.

Les meir hos Landbruks- og matdepartementet og hos Miljødirektoratet.