Hugs å etterregistrere opplysningar innan 10. januar!
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Hugs å etterregistrere opplysningar innan 10. januar!

Landbruksdirektoratet skriv følgande på sine nettsider:

10. januar 2020: Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger
Dersom du leverte del 2 av søknaden, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

Les meir hos Landbruksdirektoratet.

Lukk meny