Høyring av forslag til endring i motorferdsellova – frist 4. mars 2020
Polaris snøscooter (foto: Polaris)

Høyring av forslag til endring i motorferdsellova – frist 4. mars 2020

Klima- og miljødepartementet har send på høyring forslag til ei rekke endringar i lov 10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Les meir om høyringa hos Klima- og miljødepartementet .

Lukk meny