Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak innen 15. janaur 2020!
Bie og blomst

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak innen 15. janaur 2020!

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2020. Grunneier eller andre som har avtale med grunneier kan søke. Det kan søkes tilskudd til følgende:

  • Trua arter
  • Trua naturtyper
  • Ville pollinerende instekter
  • Kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap
  • Verdiskapning naturarv
  • Villreinfjellet som verdiskaper
  • Tiltak mot fremmede arter
  • Rovvilttiltak
  • Kalking

Les hele saken hos Fylkesmannen i Innlandet

Lukk meny