Søknadsfrist 1. desember for å bli med i mentorordning
Handtrykk

Søknadsfrist 1. desember for å bli med i mentorordning

Er du ny som bonde og ønsker deg en mentor å diskutere med? Da kan du søke om å bli med på mentorordninga i landbruket. Frist for å søke er 1. desember 2019. Det er Norsk Landbruksrådgivning (NLR) som administerer ordninga.

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.

For mer info og søknadsskjema se NLR.

Lukk meny