Stor interesse for klimasmart landbruk
Smart farming, using modern technologies in agriculture. Female agronomist farmer with digital tablet computer in wheat field using apps and internet for crop protection, selective focus

Stor interesse for klimasmart landbruk

Sist uke ble det arrangert to samlinger i Innlandet med tema klimasmart landbruk på dagsorden. Over 200 personer fra landbruksnæringinga og forvaltninga deltok. Arrangører var blant andre Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet.

Les mer om samlingene hos Fylkesmannen i Innlandet

Aktuelle lenker:
PRESIS, samarbeid NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning
Senter for presisjonsjordbruk, NIBIO
Forventninger til klimasmart landbruk
Klimasmart landbruk 
Landbrukets klimakalulator