Tilskudd fra skogbrukets rentemidler
Tømmerlund (fotograf: Anne Berit Grasbakken)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Hvis du vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2020, må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2019. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan søke. Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Les mer om søknad på rentemidler hos Fylkesmannnen i Innlandet.

Lukk meny