Forslag til nye dyrevelferdskrav for slaktegrisar
Slaktegris (fotograf: Tor Suleng)

Forslag til nye dyrevelferdskrav for slaktegrisar

Mattilsynet foreslår nye krav i svinehaldforskrifta for å betre velferda for slaktegrisar. Dei foreslår at veterinær skal inn i fjøs med slaktegris minst ein gong i året, og at produsentar som leverer fleire enn 750 slaktegrisar i året skal delta i eit dyrevelferdsprogram.

Les heile saken hos Mattilsynet.