Klima- og miljøprogrammet – søk om pengar innan 14. oktober
Tørke

Klima- og miljøprogrammet – søk om pengar innan 14. oktober

Klima- og miljøprogrammet (KMP) er eit program som støttar prosjekt som skal gje meir kunnskap til bønder innan  klimatilpassing, klimagassutslipp, vassmiljø og kulturlandskap. Programmet gjev tilskot til kompetanseutvikling, informasjonstiltak og utgreiing.

Det er mogleg å søke for ulike organisasjonar og føretak. Landbruksdirektoratet ønskjer å få søknader frå fleire miljø. 

Les heile saken hos Landbruksdirektoratet

Lukk meny