Month: september 2019

brev i altinn

Viktig info om RMP-søknaden

Fristen for å søke regionale miljøtilskot (RMP) er 15. oktober. Du søker ved å bruke søknadsportalen hos Landbruksdirektoratet. Før du går i gang med å

Read More »
plommer

Økoveksten flatar ut

Omsetting av økologiske matvarer aukar framleis, men veksten er lågare enn tidlegare. Salet av økologiske matvarer utgjer to prosent av totalomsettinga og er omlag uendra.

Read More »

Nye øremerker

Regionreformen med sammenslåing av fylker fører til at Dagros må få nye øremerker.  Les hele saken hos Mattilsynet. 

Read More »

Utleie av grunnkvote

Utleie av ku- eller geitemelkkvote må meldes inn senest 1. oktober inneværende år for å få virkning fra neste kvoteår, som begynner 1. januar.Les hele saken

Read More »
Lukk meny