Month: september 2019

plommer

Økoveksten flatar ut

Omsetting av økologiske matvarer aukar framleis, men veksten er lågare enn tidlegare. Salet av økologiske matvarer utgjer to prosent av totalomsettinga og er omlag uendra.

Read More »

Nye øremerker

Regionreformen med sammenslåing av fylker fører til at Dagros må få nye øremerker.  Les hele saken hos Mattilsynet. 

Read More »