Øremerket miljøtilskudd i skog 2019
Skog

Øremerket miljøtilskudd i skog 2019

Landbruksdirektoratet har nå kommet med endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019. Skogeiere kan nå søke på totalt 8 millioner kroner.

Det øremerkede tilskudd går til følgende formål:

  • Nøkkelbiotoper
  • Rovfuglreir og tiurleiker
  • Tilrettelegging for friluftsliv
  • Fjerning av utenlandske treslag

Utfyllende informasjon er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Tilpasset søknadsskjema vil tilsvarende bli lagt ut under «Skjema» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Lukk meny