Endring ved kjøp og sal av mjølkekvote

Endring ved kjøp og sal av mjølkekvote

Eksportstøtte til Jarlsbergosten blir borte frå 1. juli 2010. Da vil det bli eit overskot av mjølk. For å bøte på dette blir kvoteordninga endra. Nye løysingar vil vere på plass til 1. oktober i år.

Les meir om dette hos Landbruksdirektoratet

Lukk meny