Kurs for matprodusentar hausten 2019
Utvalg av bringebær på en blå bakgrunn

Kurs for matprodusentar hausten 2019

Nofima deler av sin kunnskap og inviterer til ei rekke kurs, fagdagar og seminar. Det er mange ulike tema som blir tatt opp, til dømes produksjon av ulike kjøtprodukt, kornprodukt og bakst, mattryggleik, økologiske produkt og konserveringsmetodar. 

For meir info, gå inn på Nofima sin aktivitetsoversikt. Her finn du alt om kursinnhald, påmelding, prisar, målgruppe og liknande.