Regionale miljøtilskot – søknaden er open frå 1. august
Kulturlandskap

Regionale miljøtilskot – søknaden er open frå 1. august

Søknadsrunden for i år om regionale miljøtilskot er opna frå 1. august. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksføretak, og for beitelag er det 15. november.

Veilederen med praktiske råd om utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatsar er klar.  Les meir hos Fylkesmannen i Innlandet.