Barkbilleovervåkning
Bildet viser fangsten av barkbiller på de to lokalitetene i Ringebu og Sør-Fron i juli 2019.

Barkbilleovervåkning

Skogbruksrådgiver Anne Aulie har i forrige uke, for tredje gang denne sommeren, tømt barkbillefellene i Ringebu og Sør-Fron. Bildet viser fangsten av barkbiller. Totalt ble det i denne omgangen fanget 36 750 biller, fordelt på åtte feller. Ringebu og Sør-Fron kommuner deltar i den nasjonale barkbilleovervåkingen, som har pågått hvert år siden 1979. Den norske barkbilleovervåkningen er unik i verdenssammenheng på grunn av at den har pågått i såpas lang tid. Barkbillefellene som er plassert ut i våre to kommuner er en del av dette overvåkningsprogrammet.

Ved første og andre tømming av fellene lå Ringebu og Sør-Fron over gjennomsnittet i fylket for antall biller per felle, Ringebu var 62 % over, og Sør-Fron var 60 % over.  I Ringebu og Sør-Fron har det vært en ganske stor økning av fangsten fra andre til tredje tømming av fellene, men gjennomsnittstall for hele fylket er foreløpig ikke utarbeidet for denne tømmerunden, så vi vet ikke hvordan vi ligger an i forhold til gjennomsnittet ennå.

På våren i år var det stor bekymring blant fagfolk for om det kunne bli store barkbilleangrep i år. Forholdene lå godt til rette for barkbillene etter den varme og tørre sommeren i fjor, og en forholdsvis mild vinter. Heldigvis førte det kalde været på forsommeren til at vi unngikk en eksplosjon av barkbillebestanden, men utover sommeren har det blitt et vanlig syn med enkelttrær av gran eller små klynger av grantrær som har blitt drept av barkbiller. De trærne som har blitt angrepet av billene nå i år har trolig hatt redusert motstandskraft etter tørkesommeren i fjor. Barkbilleangrepene her i området har et beskjedent omfang, og det er altså ingen dramatikk i situasjonen nå. Men hvis vi får en mild vinter og en varm vår, kan vi forvente mer problematiske angrep til neste år.

Du kan lese mer om barkbilleovervåkningen HER