Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn
Revidert beitebruksplan er nå ute på høring. Frist for innspill er 1. september 2019

Revidert beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu har i møte 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 til høring og offentlig ettersyn. 
Høringsdokumentet ligger også ute på kommunen sin hjemmeside www.ringebu.kommune.no, og som papirformat på servicetorget i kommunehuset i Ringebu.

Spørsmål kan rettes til jordbruksrådgiver Ragnhild Sperstad på e-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no eller tlf. 612 99 252.
Eventuelle kommentarer og innspill sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON eller på e-post: postmottak@sor-fron.kommune.no   
Innspillene merkes med arkivsak: 15/135

Frist for innspill er 1. september 2019

Lukk meny