Pris for leige av jord aukar
Kulturlandskap

Pris for leige av jord aukar

Landbruksdirektoratet skriv på sine sider at prisen for å leige jord til jordbruksformål har auka i 2018. Det er til dels store regionale skilnader. Målt i kroner er det størst auke for grønsaker, bær og potetdyrking, medan det for gras er berre ei lita endring. 

Les heile saken hos Landbruksdirektoratet