Foredrag om beitebruk, beiterett og gjerding
Her er det møøøøøøøøte. De diskuterer sikkert gjerdeplikt!

Foredrag om beitebruk, beiterett og gjerding

5.juni arrangerte landbrukskontorene i Midtdalen, Primærnæringsutvalget og Fylkesmannen i Innlandetet et åpent møte om beitebruk, beiterett og gjerding med advokat Anders Gustav Bjørnsen fra Advokatene i Vågå. Det var godt oppmøte,  65 personer, så det er tydelig at dette temaet engasjerer mange, både gårdbrukere og hytteeiere. Foredraget til Bjørnsen finner du under.