Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019
Sau på utmarksbeite (Fylkesmannen i Innlandet)

Ny brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen i Innlandet har laget felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og Oppland. Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon.

Les hele saken og se brosjyren hos Fylkesmannen i Innlandet.

Lukk meny