Semje om jordbruksavtale
Handtrykk

Semje om jordbruksavtale

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart 16. mai samde om ei ny jordbruksavtale. Avtala har ei ramme på 1.240 mill. kroner,

Les om avtala hos Landbruks- og matdepartementet.

Les også om avtala hos Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.