Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket
Tørke

Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

NIBIO har utarbeidet en tiltaksveilederen som er finansiert av Landbruksdirektoratet. Veilederen gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter bønder, landbruks- og miljøforvaltningen og  landbruksrådgivingen.

Les mer om veilederen hos NIBIO.