Flere antibiotikaresistente bakterier blir meldepliktige
Bakterier

Flere antibiotikaresistente bakterier blir meldepliktige

Veterinærer og laboratorier får en viktigere rolle i overvåkingen av antibiotikaresistens. Fra 01.06.2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige.

Les mer hos Mattilsynet

Lukk meny