Resultat fra naturtypekartlegging ved Lågen 2018
Losna (fotograf Gunnar Hansen)

Resultat fra naturtypekartlegging ved Lågen 2018

I 2018 ble det gjennomført naturtypekartlegging i et området langs Lågen fra Losna til Vinstra. Resultatet fra kartleggingen ligger i Naturbase for alle som vil se.

Målet med å kartlegge naturtyper er å få et godt kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i ulike sektorer og forvaltningsorganer, samt for private aktører.

Les mer hos Fylkesmannen i Innladet om arbeidet med naturtypekartlegging og om resultatene.

Lukk meny