Info om Fron avløserlag
Unge avløsere i aksjon! Foto: Anne Berit Grasbakken

Info om Fron avløserlag

Avløysarlaget har to landbruksvikarer som skal benyttes ved akutt sykdom etc. Landbruksvikarene kan brukes av alle med rett på ferie/fritidstilskudd, også om man ikke er medlem i avløserlaget. Landbruksvikarordningen blir administrert av Fron Avløserlag.

Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10:00 til kl. 15:00
Telefonen er døgnbemanna for akutt sykdomsavløsning.