Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019
rundballar

Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon i 2019

Miljødirektoratet har innvilget støtte til 69 gode prosjekter rundt om i hele landet for å forebygge og redusere miljøskadene av marin forsøpling. Et av prosjektene er «Rundballer og rundballplast på ville veger – felles opprydningsaksjon 2019». Dette er et felles ryddeprosjekt som har som mål å redusere mengden landbruksfolie i Gudbrandsdalslågen og tilhørende sidevassdrag, sette fokus på problemstillingen, samt skape en varig endring som reduserer framtidig forsøpling av landbruksfolie i Lågen. Mer informasjon om opprydningsaksjonen kommer. Du kan lese mer om støtteordningen, samt hvem som har mottatt støtte hos Miljødirektoratet.

Lukk meny