Søk om produksjonstilskot innan 15. mars

Søk om produksjonstilskot innan 15. mars

Frå og med 1. mars kan du levere søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2019. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

For meir info sjå Landbruksdirektoratet.

Lukk meny