Primærnæringsutvalget

Primærnæringsutvalget er et samarbeidsorgan for faglaga i Midtdalen. Hovudoppgave er å gjennomføre ulike tiltak for å styrke og utvikle landbruket i Midtdalen, i tråd med utviklingsplanen for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Utvalget har også som oppgave å uttale seg i ulike saker som gjelder landbruket, og delta der det er naturlig for å snakke landbruket sine interesser.

Utviklingsplanen for landbruket i Midt-Gudbrandsdal gjelder for perioden 2019 – 2022. Planen kan du lese under: 

Disse sitter i utvalget:

Marthe Dypdalen, Nord-Fron Bondelag (leder)

Jostein Tromsnes, Ringebu Bondelag

Ola Kjorstad, Sør-Fron Bonde- og småbrukarlag

Jan Karenstuen, Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag

Ole Brandvold, Fron Skogeigarlag

Terje Rotås, Ringebu-Fåvang Skogeigarlag