Landbrukskontoret i Nord-Fron

Nord-Fron kommune har eige landbrukskontor med kontorlokale i landbrukssenteret på Vinstra.

Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa, og har sekretariat for det politiske utvalet som har ansvar for landbruk, utmark og miljø (LUM).

Du kan finne meir info om landbrukskontoret i Nord-Fron på Nord-Fron kommune si heimeside

Opningstider: Måndag-fredag kl. 08.00-15.30
Besøksadresse: Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse: Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90

TILSETTE VED LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON:

STILLINGNAMN OG KONTAKTINFOARBEIDSTIDOPPGÅVER/FAGFELT
SkogbrukssjefGeir Johan Groven
61 21 61 99
geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no 
Alle dagarSkogbruk
Rovvilt
Småvilt og hjortevilt 
JordbrukssjefEldri Siem
61 21 61 92
Eldri.siem@nord-fron.kommune.no 
Permisjon
(ordførar i Sel kommune 2019-2023)
Lovsaker
Tilskotsordningar
Plansaker
FagkonsulentNils Skurdal
61 21 61 95
nils.skurdal@nord-fron.kommune.no
Måndag og tysdagLovsaker
Nydyrking
Plantevern
LandbruksrådgjevarOle Johan Kolseth
61 21 61 98
ole.johan.kolseth@nord-fron.kommune.no
Måndag, tysdag og onsdagGardskart
Tilskotsordningar
Teknisk planlegging
LandbruksrådgjevarIngebjørg Jenssveen
61 21 61 90
ingebjorg.jenssveen@nord-fron.kommune.no 
Alle dagarTilskotsordningar
Landbruksfondet
Landbruksregisteret
KonsulentLinda Myromslien
61 21 61 96
linda.myromslien@nord-fron.kommune.no
Tysdag og torsdagTilskotsordningar
Sekretær

ANDRE MED KONTORPLASS VED LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON:

Skobruksleiar
Glommen-Mjøsen Skog
Torje Bjørke
416 74 644
tw@mjosen.no
Produksjonsleiar
Glommen-Mjøsen Skog
Ronny Hagen
907 38 214
rha@mjosen.no