Grunneierlag og beite -og gjetarlag

Ringebu


GRUNNEIGARLAG: 

Venabygd grunneigarlag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd

Kjønås utmarkslag v/ Jon Einar Høystad, 2630 Ringebu

Vekkom utmarkslag v/ Erik Odlo, 2630 Ringebu

Ringebu utmarkslag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd

Brekkom utmarkslag v/ Ivar Kvalvik, 2634 Fåvang

Fåvang utmarkslag v/ Knut Sylte, 2634 Fåvang

Søre Strand utmarkslag v/ Hans Sveipe, 2634 Fåvang

Nordre Stranden grunneierlag v/ Iver Waalen, 2634 Fåvang


BEITE- OG GJETARLAG:

Ramshytta gjetarlag v/ Helge Roar Husom, 2632 Venabygd

Vekkom saugjetarlag v/ Tor-Håkon Berget, 2630 Ringebu

Brekkom fellesdrift v/Jostein Tromsnes, 2634 Fåvang

Fåvang gjeterlag v/ Johnny Høyesveen, johnnyhoyesveen@gmail.com, mob. 91789726

Vestsida beitelag v/ Øyvind Myhrsveen, 2634 Fåvang

Brettingsdalen fegjeting v/ Øyvind Nordrum, 2630 Ringebu

Stulskjølen beitelag v/ Ole Høystad, 2630 Ringebu

Sør-Fron


GRUNNEIGARLAG: 

Ryssland og Skurdal Ryssland utmarksforvaltning BA v/ Egil Brenden, 2647 Sør-Fron

Østside grunneigarlag v/ Jan Tagestad, 2647 Sør-Fron

Østkjølen grunneigarlag v/ Svein Rudland, 2647 Sør-Fron

Nordre Lia Utmarksforvaltning v/ Erik Andre Kvernes, 2647 Sør-Fron

Søre Lia grunneigarlag v/ Ivar Hovden, 2647 Sør-Fron

Espedalen utmarkslag v/ Johs Nordgården, 2657 Svatsum

BEITE- OG GJETARLAG:

Børkdalsfjellet beitelag v/ Pål Egil Rønn, 2647 Sør-Fron

Ryssland beitelag v/ Iver Nystuen, 2647 Sør-Fron (ikke i drift)

Gjelseter og Vallen beitelag v/ Stig Grytting, 2647 Sør-Fron

Vestkjølen Beitelag v/ Kjetil Nyhus, 2647 Sør-Fron

Østkjølen og Vuludalen Beitelag v/ Lars Ole Auglestad, 2647 Sør-Fron

Nord-Fron

GRUNNEIGARLAG:

Breistulen beitelag BA v/ Erling Magnus Vaterland, Skåbuvegen 2004, 2640 Vinstra

Kvam grunneigarlag v/ Odd Arne Myromslien, Moagrenda 29, 2642 Kvam

Leinsida grunneigarlag v/ Ola Einar Krok, Leinbakkvegen 259, 2642 Kvam

Sødorp grunneigarlag v/ Bredo Hvattum, Fyru 36, 2640 Vinstra

Ruste grunneigarlag v/ Rune Haverstad, Søre Feforvegen 39, 2640 Vinstra, rune@havers.no

Kvikne/Skåbu grunneigarlag v/ Ola K. Aasmundstad, Skåbuvegen 1206, 2640 Vinstra

Sorperoa jaktforening v/ Knut Kirknes, Øldalsvegen 2, 2640 Vinstra

Vinstradalen utmarkslag v/ Jan Frode Stø, Skåbuvegen 1783, 2640 Vinstra

Sødorp sameie v/ Ole O. Brandvold, Kapellvegen 112, 2640 Vinstra

BEITE- OG GJETARLAG:

Hattdalseter beitelag BA v/ Ivar Sylte, Kviknebaksida 25, 2640 Vinstra

Kvam Vestside beitelag BA v/ Odd Arne Myromslien, Moagrenda 29, 2642 Kvam

Kvikne og Sorperoa beitelag v/ Ola Massing Sylte, Åsvegen 42, 2640 Vinstra

Rustkjølen beitelag BA v/ Tord Rusthage, Rustvegen 475, 2640 Vinstra

Skåbu beitelag v/ Sven Arne Sæther, Skåbuvegen 2739, 2643 Skåbu

-Underavdeling Murulia beitelag v/ Ole Petter Berget, Slangslivegen 61, 2643 Skåbu

Storhøliseter beitelag BA v/ Iver Ottar Veslum, Engjomsvegen 37, 2643 Skåbu

Leinbakken beitelag BA v/ Anders D. Fortun, Leinbakkvegen 324, 2642 Kvam

Kvam Østside beitelag BA v/ Jonny Mathisen, Gardvegen 351, 2642 Kvam

Sødorp beitelag BA v/ Marthe Dypdalen, Heggstad, Hågåvegen 52, 2640 Vinstra

Sødorp og Kvam hesteavlslag v/ Morten Sandbakken, Gammelgata 18, 2640 Vinstra

Fron Fellesdrift v/ Anders Morken, Morkavegen 84, 2647 Sør-Fron

Espedalen Bygdealmenningv/ Ole Petter Kleven, 2640 Vinstra