STUDIETUR TIL NICE OG NÆRALPENE 28. MARS TIL 2. APRIL 2019

STUDIETUR TIL NICE OG NÆRALPENE 28. MARS TIL 2. APRIL 2019

Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Yvonne Tonnaer, arrangerer studietur til Nice og næralpene 28. mars – 2. april 2019.

Små bruk – Store muligheter!
Hovedfokus: Kunnskap om å drive et småbruk innen flere produksjoner.

For tilkomne, nye og etablerte bønder, ansatt i landbruksforvaltningen.
Få kunnskap om dyrking, foredling, produksjon og om omsetningsformer for småskala mat.( tilsvarende REKO, felles utsalg,” Drive fermier”, andelslandbruk.
Bygg nettverk med andre deltakere.

Besøk hos bondebaker, melkesau og -geit, grønnsak- og urteproduksjon, ammekyr av gamlerasen la Gasconne, birøkt, Inn på tunet, Accueil Paysan – formidler av aktiviteter, produkter og utleie. Bespisning hos produsenter.

Deltakerpris:
Enkeltrom kr. 8 900
Dobbeltrom kr. 76 00

  1. og 4. mannsrom gir ytterligere avslag i prisen.
    Gi beskjed ved påmelding om ønske rom. Hvis du reiser sammen med venner, gi beskjed om ønske for deling av rom. Ytterligere info om overnattingssteder og endelig program, sendes påmeldte etter påmelding.

Deltakeravgiften dekker overnatting, måltider, ekskursjoner, reiseleder og tolk. Drikke til maten og bespisning ut over planlagte måltider, dekkes ikke.

Reise tur-retur Norge-Nice bestilles og bekostes av den enkelte. Fly er ikke en del av deltakeravgiften. Husk å betale avbestillingsgebyr i tilfelle avlysning.

Det går ett fly direkte til Nice den 28. mars og to fly retur den 2. april. Programmet legges slik at første fly hjem, kan benyttes. Sjekk Norwegian.

Påmelding innen 15. januar 2019 til oppland@smabrukarlaget.no
Påmeldingen er bindende når deltakeravgiften er innbetalt på konto 9365 12 04052. Merk betalingen: Studietur Nice.
Ved eventuell avlysning, refunderes hele beløpet.

Reiseleder: Yvonne Tonnaer (for info om turen og turopplegg), yvonne.tonnaer@gmail.com
Tolk: Ole Jacob Christensen

Legg igjen en kommentar

Lukk meny