TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Gut og sau (illustrasjonsfoto, Fride Gunn Rudi)

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER

Søknadsfristen er 1. mars for beitelag og enkeltbrukere som vil søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av beitedyr på utmarksbeite.
Les mer hos Fylkesmannen i Innlandet.
Foto: Sau på beite (Fride Gunn Rudi)

Legg igjen en kommentar