Month: februar 2019

Dyrevernnemder

MATTILSYNET Avdeling Gudbrandsdal Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Nord (Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre) Ola Brenna Brenna, 2693 Nordberg 901 69 937 Hans Erik

Read More »

Grunneierlag og beite -og gjetarlag

Ringebu GRUNNEIGARLAG:  Venabygd grunneigarlag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd Kjønås utmarkslag v/ Jon Einar Høystad, 2630 Ringebu Vekkom utmarkslag v/ Erik Odlo, 2630 Ringebu Ringebu

Read More »

Primærnæringsutvalget

Primærnæringsutvalget er et samarbeidsorgan for faglaga i Midtdalen. Hovudoppgave er å gjennomføre ulike tiltak for å styrke og utvikle landbruket i Midtdalen, i tråd med

Read More »

Sau og geit

Nord-Fron Sau- og Geit: Anne Kari Veikleenget, e-post: anne_kari_v@hotmail.com Sør-Fron Sau- og Geit: Lars Ole Auglestad, e-post: l-augle@online.no Ringebu Sau- og Geit: Kjell Erik Brandstadmoen:

Read More »

Skogeierlag

Fron skogeierlag: Ole Brandvol, e-post obrand@online.no Ringebu – Fåvang Skogeierlag: Pål Borgen, e-post pborgen@hotmail.com

Read More »

Bonde -og småbrukerlag

Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ole Petter Berget, e-post o-p-be@frisurf.no Sør-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ola Kjorstad, e-post okjorstad@hotmail.com Ringebu- Fåvang Bonde- og Småbrukarlag: Therese Rudi, e-post thrudi@hotmail.com

Read More »

Bondelag

Nord-Fron Bondelag: Marthe Dypdalen, e-post mdypdalen@yahoo.no Kvikne Bondelag: Ivar Sylte, e-post ivar.sylte@smartsync.no Sør-Fron Bondelag: Marita Aanekre, e-post marita@aanekre.no Ringebu Bondelag: Øyvind Nordrum, e-post ynordrum@gmail.com Fåvang Bondelag: Jostein L.

Read More »

Inn på Tunet (IpT)

For å finne informasjon om Inn på Tunet, sjå Matmerk eller Inn på Tunet sine eigne nettsider. Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret.

Read More »
Lukk meny