Month: februar 2019

Grunneierlag og beite -og gjetarlag

Ringebu GRUNNEIGARLAG:  Venabygd grunneigarlag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd Kjønås utmarkslag v/ Jon Einar Høystad, 2630 Ringebu Vekkom utmarkslag v/ Erik Odlo, 2630 Ringebu Ringebu

Read More »

Primærnæringsutvalget

Primærnæringsutvalget er et samarbeidsorgan for faglaga i Midtdalen. Hovudoppgave er å gjennomføre ulike tiltak for å styrke og utvikle landbruket i Midtdalen, i tråd med

Read More »

Sau og geit

Nord-Fron Sau- og Geit: Anne Kari Veikleenget, e-post: anne_kari_v@hotmail.com Sør-Fron Sau- og Geit: Lars Ole Auglestad, e-post: l-augle@online.no Ringebu Sau- og Geit: Jan Erik Brenden:

Read More »

Skogeierlag

Fron skogeierlag: Ole Brandvol, e-post obrand@online.no Ringebu – Fåvang Skogeierlag: Terje Rotaas, e-post rotaas@outlook.com

Read More »

Bonde -og småbrukerlag

Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ole Petter Berget, e-post o-p-be@frisurf.no Sør-Fron Bonde- og Småbrukarlag: Ola Rundsveen, e-post ola-run@online.no Ringebu- Fåvang Bonde- og Småbrukarlag: Thomas Ødegård, e-post tho.o@online.no

Read More »

Bondelag

Nord-Fron Bondelag: Marthe Dypdalen, e-post mdypdalen@yahoo.no Kvikne Bondelag: Ivar Sylte, e-post ivar.sylte@smartsync.no Sør-Fron Bondelag: Marita Aanekre, e-post marita@aanekre.no Ringebu Bondelag: Øyvind Nordrum, e-post ynordrum@gmail.com Fåvang Bondelag: Jostein L.

Read More »

Landbrukskontoret i Nord-Fron

Nord-Fron kommune har eige landbrukskontor med kontorlokale i landbrukssenteret på Vinstra. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor

Read More »

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron. Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova,

Read More »